fbpx

Om oss

@work spesialiserer seg på HR-tjenester med fokus på leder og medarbeiderutvikling. Våre tjenester er rettet mot privat og offentlig sektor med behov for bistand innen HR. Vi er opptatt av å få på plass varige og kreative løsninger, og tilbyr konkrete verktøy for å fremme inspirasjon og kompetanseheving.

Alle våre veiledere er sertifiserte rådgivere med høy kompetanse og lang erfaring med å hjelpe mennesker til å gjennomføre positive endringer og til å realisere sine mål i jobb og privat.

@work ble utviklet i 2019 av Jobbintro AS, som er en aktiv rekrutteringspartner for næringslivet i Vestfold. Vi er medlem av bransjeforeningen Arbeid og Inkludering i NHO Service, og er partner i det nasjonale prosjektet Ringer i Vannet.

Våre verdier

• STOLT
Vi er stolte av jobben vi gjør, kvaliteten på produkter vi leverer og prosesser vi setter i gang. Vi gjør en forskjell for folk – hver dag.

• RAUS
Vi er opptatte av varige, individuelle og kreative løsninger. Vi anerkjenner, skaper tillit, bygger relasjoner og viser respekt.

• BÆREKRAFTIG
Gjennom målrettet arbeid inspirerer vi våre kunder, omgivelser og samarbeidspartnere til å skape en bærekraftig vekst.

Visjon

Vi gjør en forskjell.

Vi ønsker å bidra til positive og varige endringer for de menneskene og bedriftene vi jobber med. Vi ønsker en kontinuerlig utvikling og vekst av vårt produkt- og tjenestetilbud, og vi ønsker å ligge i forkant og foreslå nye løsninger for våre kunder.

Forretningsidé

Vi skal bidra til å synliggjøre menneskers ressurser og kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet.

Våre tjenester

HR-tjenester handler om mennesket som ressurs, med fokus på endring, utvikling, planlegging og strategi. En planlagt HR-strategi gir konkurransedyktige fordeler og gjør en organisasjon i stand til å nå sine mål. Det å oppnå mål er avhengig av de menneskelige ressursene, og da må ressursene forvaltes klokt. Kort sagt handler det om godt lederskap, og det starter med fokus på HR – både som leder og som privatperson.

  • Lederstøtte
  • Teamutvikling
  • Karriereveiledning
  • Sykefraværsoppfølging
  • Coaching
  • Kurs og foredrag
Vi skal utvikle gode ledere og stolte medarbeidere. Vi skal inspirere våre kunder til å skape en bærekraftig vekst.

Adresse


Johan Solliesgt. 13
3188 Horten
hei@at-work.no
+47 905 07 905

Følg oss


Levert av Ascentia AS