fbpx

Karriereveiledning

Har du ansatte som ønsker å utvikle seg, yte mer eller finne nye og flere arbeidsoppgaver de mestrer?

Gjennom veiledning og vårt digitale profil- og samtaleverktøy kan vi tilby dine ansatte en skreddersydd kartlegging av deres interesser, styrker og friskfaktorer i arbeid og fritid. Dette gir dem full oversikt over deres ressurser, og hvilke strategier de kan benytte seg av for å utvikle seg i arbeidsforholdet. Det skapes dermed et godt utgangspunkt for å finne de rette arbeidsoppgavene der dine ansatte både kan yte sitt beste og skape vekst for bedriften, samtidig som de opplever økt arbeidsglede, mestring og livskvalitet.

Samtidig er målet med prosessen at dine ansatte skal håndterer stress på en bedre måte, og øke sin bevisstgjøring i forbindelse med hvordan de kan ivareta egen arbeidshelse.

vip24: profil- og samtaleverktøy

Vip24 er et verktøy for karriereveiledning som bevisstgjør deg dine interesser, evner og preferanser, og gir deg overskudd og arbeidsglede i hverdagen. Målet er å kartlegge dine interesser og personlige preferanser, noe som hjelper deg å finne det yrket og den jobben som passer deg best. Dette kan være på din arbeidsplass, eller for å vurdere dine karrieremuligheter.

Vip24 består av fem profiler som har betydning for hvordan du har det på jobb og i hverdagen:
• Interesseprofilen
• Evner og verdier
• Preferanseprofilen
• Vip24-hjulet
• Livsstilshjulet

Med Vip24 opplever du:
• økt kompetanse til din egen karriereutvikling
• eierskap til dine karrierevalg
• økt motivasjon gjennom realistiske mål
• muligheten til å forbedre din CV, søknad og forberedelse til intervju

Vip24 kan tilpasses og modifiseres etter hva du har behov for. Ta kontakt i dag for å få et skreddersydd program som passer for akkurat deg.

Vi skal utvikle gode ledere og stolte medarbeidere. Vi skal inspirere våre kunder til å skape en bærekraftig vekst.

Adresse


Johan Solliesgt. 13
3188 Horten
hei@at-work.no
+47 905 07 905

Følg oss


Levert av Ascentia AS