fbpx

For NAV

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak med mål om å bistå flest mulig ut i jobb eller utdanning. Dette oppnås gjennom daglig arbeidsrettet aktivitet, og tett oppfølging fra våre veiledere i et motiverende og engasjerende miljø.

I AFT tilbyr vi:

  • Tett oppfølging
  • Karriereveiledning
  • Bistand til jobbsøkeraktiviteter
  • Undervisning
  • Arbeidspraksis
  • Kartlegging av utdanningsmuligheter
  • Kompetanseheving

For å synliggjøre den enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet, har vi hos @work fokus på hver og ens ressurser og kvalifikasjoner. Vi samarbeider tett med næringslivet i Horten og resten av Vestfold, for å finne arbeidsplassene som gir mest mulig arbeidsglede og økt livskvalitet for den enkelte arbeidssøker.

I en livslang karriere i et arbeidsmarked som er i konstant endring, vil man være nødt til å omstille seg ofte. Gjennom arbeidspraksis får arbeidssøkerne mulighet til å tilegne seg fersk arbeidserfaring og bygge nettverk ute i bedrifter. Målet er at arbeidsgiver og arbeidssøker lykkes med å finne hverandre. @work skreddersyr veiledning og tilrettelegging i prosessen gjennom tett oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver.

Vårt tette samarbeid med Vestfolds næringsliv gjennom mange år gjør at vi kjenner viktigheten av tett oppfølging fra en fast kontaktperson i forbindelse med arbeid inn i endringsprosesser, rekruttering og utvikling av arbeidsforhold. Tillit, trygghet og tilgjengelighet er nøkkelord i et slikt arbeid. Vår erfaring med bruk av NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet (RiV), der treffsikker kandidatutvelgelse basert på næringslivets behov er fundamentet, gjør oss til en samarbeidspartner som vektlegger nettopp disse forholdene.

Vi skal utvikle gode ledere og stolte medarbeidere. Vi skal inspirere våre kunder til å skape en bærekraftig vekst.

Adresse


Johan Solliesgt. 13
3188 Horten
hei@at-work.no
+47 905 07 905

Følg oss


Levert av Ascentia AS