fbpx

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak med mål om å bistå flest mulig ut i jobb eller utdanning. Dette oppnås gjennom daglig arbeidsrettet aktivitet, og tett oppfølging fra våre veiledere i et motiverende og engasjerende miljø.

I AFT tilbyr vi:

  • Tett oppfølging
  • Karriereveiledning
  • Bistand til jobbsøkeraktiviteter
  • Undervisning
  • Arbeidspraksis
  • Kartlegging av utdanningsmuligheter
  • Kompetanseheving

For å synliggjøre den enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet, har vi hos @work fokus på hver og ens ressurser og kvalifikasjoner. Vi samarbeider tett med næringslivet i Horten og resten av Vestfold, for å finne arbeidsplassene som gir mest mulig arbeidsglede og økt livskvalitet for den enkelte arbeidssøker.

I en livslang karriere i et arbeidsmarked som er i konstant endring, vil man være nødt til å omstille seg ofte. Gjennom arbeidspraksis får arbeidssøkerne mulighet til å tilegne seg fersk arbeidserfaring og bygge nettverk ute i bedrifter. Målet er at arbeidsgiver og arbeidssøker lykkes med å finne hverandre. @work skreddersyr veiledning og tilrettelegging i prosessen gjennom tett oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver.

Vårt tette samarbeid med Vestfolds næringsliv gjennom mange år gjør at vi kjenner viktigheten av tett oppfølging fra en fast kontaktperson i forbindelse med arbeid inn i endringsprosesser, rekruttering og utvikling av arbeidsforhold. Tillit, trygghet og tilgjengelighet er nøkkelord i et slikt arbeid. Vår erfaring med bruk av NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet (RiV), der treffsikker kandidatutvelgelse basert på næringslivets behov er fundamentet, gjør oss til en samarbeidspartner som vektlegger nettopp disse forholdene.

Målet er at arbeidsgiver og jobbsøker lykkes med å finne hverandre. @work bistår med veiledning og tilrettelegging i prosessen.

Adresse


Johan Solliesgt. 13
3188 Horten
hei@at-work.no
+47 924 33 607 

Følg oss


Levert av Ascentia AS